Studies on Religion and Memory

ISSN 2342-7159 (Print)

ISSN 2343-211X (Online)

Read the latest publication here ǀ Läs senaste publikationen här 

Buy our publications here  ǀ  Köp våra publikationer här

Studies on Religion and Memory is an open access book series connected with the Religion and Memory Network. It aims at providing a platform for and advancing innovative research in the area of collective memory and religious uses of history. Thus it links cultural memory research with research in theology and comparative religion. The series publishes anthologies in English and Swedish, but also other languages may be eligible. The series employs double-blind peer reviewing. In June 2017 the series published its third volume. The book will be published online in the autumn of 2017.

Editorial board

Professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi, Finland (Editor)

Professor Daniel Lindmark, Umeå University, Sweden

Assistant Professor Carola Nordbäck, Umeå University, Sweden

Associate Professor Gunilla Gunner, Södertörn University, Sweden

Professor Urban Claesson, Dalarna University, Sweden

Professor Arne Bugge Amundsen, University of Oslo

Associate Professor Kim Groop, Åbo Akademi University, Finland

 

Studies on Religion and Memory är en open access skriftserie kopplad till nätverket Religion and Memory. Serien syftar till att erbjuda en plattform för och främja innovativ forskning inom området kulturellt minne och religiöst historiebruk. Således knyter den samman kulturell minnesforskning med forskning inom teologi och religionsvetenskap. Serien publicerar antologier på engelska och svenska, men även andra språk kan komma i fråga. Publikationerna peer review-granskas innan de tas in i serien. I juni 2017 utkom den tredje boken i serien. Boken kommer att publiceras online under hösten 2018.

Redaktionskommitté

Professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi, Finland (ansvarig redaktör)

Professor Daniel Lindmark, Umeå universitet, Sverige

Universitetslektor Carola Nordbäck, Umeå universitet, Sverige

Docent Gunilla Gunner, Södertörns högskola, Sverige

Professor Urban Claesson, Högskolan i Dalarna, Sverige

Professor Arne Bugge Amundsen, Universitetet i Oslo

Docent Kim Groop, Åbo Akademi, Finland

© 2014 Religion and Memory. All Rights Reserved.